DANH MỤC SẢN PHẨM

thông tin liên hệ
Ms Nhung
Kinh Doanh - 0938 251 594

PHIM NHỰA BỌC ĐẦU DÂY GIÀY – DÂY QUAI TÚI

Phim nhựa dây quai túi bảo vệ môi trường cao màu đen
Phim nhựa dây quai túi bảo vệ môi trường cao màu đ...
Phim nhựa dây giày bảo vệ môi trường cao trong suốt
Phim nhựa dây giày bảo vệ môi trường cao trong suố...
Phim nhựa dây giày bảo vệ môi trường cao màu đen
Phim nhựa dây giày bảo vệ môi trường cao màu đen
Phim nhựa dây quai túi loại thường độ trong suốt cao
Phim nhựa dây quai túi loại thường độ trong suốt c...
Phim nhựa dây giày loại thường độ trong suốt cao
Phim nhựa dây giày loại thường độ trong suốt cao
Phim nhựa dây giày loại thường trong suốt
Phim nhựa dây giày loại thường trong suốt
Phim nhựa dây giày loại thường độ trong suốt thấp
Phim nhựa dây giày loại thường độ trong suốt thấp
Phim nhựa dây quai túi bảo vệ môi trường cao trong suốt
Phim nhựa dây quai túi bảo vệ môi trường cao trong...
Phim nhựa dây quai túi loại thường độ trong suốt thấp
Phim nhựa dây quai túi loại thường độ trong suốt t...
Phim nhựa dây giày loại thường màu đen
Phim nhựa dây giày loại thường màu đen
Phim nhựa dây quai túi loại thường màu đen
Phim nhựa dây quai túi loại thường màu đen
Phim nhựa dây giày màu
Phim nhựa dây giày màu

VẬT LI ỆU PHẢN QUANG

Sợi phản quang màu
Sợi phản quang màu
Sợi phản quang màu bạc
Sợi phản quang màu bạc
Màn phản quang
Màn phản quang

MÁY MÓC, PHỤ KIỆN MÁY BỌC NHỰA ĐẦU DÂY

Dao máy bọc nhựa đầu dây
Dao máy bọc nhựa đầu dây
Phụ kiện máy bọc nhựa đầu dây
Phụ kiện máy bọc nhựa đầu dây
Máy bọc nhựa đầu dây giày, dây quai túi
Máy bọc nhựa đầu dây giày, dây quai túi

PHỤ KIỆN MÁY DỆT KIM

Đầu dệt kim
Đầu dệt kim
Kim dệt
Kim dệt

ĐẦU NHỰA – ĐẦU KIM LOẠI DÂY DỆT

Đầu nhựa, Đầu kim Loại
Đầu nhựa, Đầu kim Loại